Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.

δίπλωμα ταξί

Ανανέωση Ε.Δ.Χ. – Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ

Δικαιολογητικά

 Αίτηση επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ή αστυνομία

 Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 Δίπλωμα φωτοτυπία

 Κάρτα ΤΑΞΙ φωτοτυπία

 3 Πιστοποιητικά από γιατρούς (Παθολόγο -Οφθαλμίατρο- Ψυχίατρο) καθώς επίσης χρειάζεται να έχουν μαζί τους και το βιβλιάριο υγείας και 3 φωτογραφίες.

 Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.