Δίπλωμα αυτοκινήτου

Δίπλωμα αυτοκινήτου Β αρχική χορήγηση

Για να αποκτήσετε δίπλωμα αυτοκινήτου κατηγορία Β πρέπει να έχετε την ηλικία των 18 ετών και δεν χρειάζεται να είστε κάτοχος άλλου διπλώματος οδήγησης.

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

 Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικτό βάρος 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,

 Επιβατικά αυτοκίνητα της παραπάνω κατηγορίας συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 4 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγειά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 21 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 25 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Δίπλωμα αυτοκινήτου Β επέκταση από μοτοσικλέτα A

Αν έχετε δίπλωμα μοτοσικλέτας, απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις και από την θεωρητική εκπαίδευση και εξέταση.
Ωστόσο ισχύει το όριο των 18 ετών για την ηλικία.

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτοκινήτου (κατηγορίας Β), δικαιούστε να οδηγήσετε:

 Επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο μικρό βάρος 3.500 kg, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών,

 Επιβατικά αυτοκίνητα της παραπάνω κατηγορίας συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο (τρέιλερ), του οποίου το μέγιστο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι το μέγιστο μικτό βάρος του αυτοκινήτου μαζί με το ρυμουλκούμενο (τρέιλερ) δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 2 φωτογραφίες διπλώματος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Πρακτικά: 18 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά