Δίπλωμα λεωφορείου

Δίπλωμα λεωφορείου Δ με ΠΕΙ επέκταση από B (αυτοκίνητο)

Η κατηγορία Δ+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 21 ετών. Απαιτείται να κατέχετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Με την απόκτηση της κατηγορίας Δ+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:

  Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού.

  Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός (με ή χωρίς Π.Ε.Ι.), χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 Διπλώματα φωτοτυπία

 4 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγειά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

 Ιατρικές εξετάσεις (αίματος, ακτινογραφία θώρακα)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 16 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 15 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά