Δίπλωμα μοτοσυκλέτας

Δίπλωμα μοτοσυκλέτας Α

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας – Δίπλωμα ΑΜ κατηγορίας – Από 16 ετών – έως 50cc

 To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά.
 Κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου.

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας – Δίπλωμα Α1 κατηγορίας – Από 18 ετών – έως 125cc

 Μηχανές μεγίστου κυβισμού 125 cm3, μεγίστης ισχύος 11 kW (14.96 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας – Δίπλωμα Α2 κατηγορίας- Από 20 ετών – έως 400cc

 Μηχανές μεγίστης ισχύος 35 kW (47.6 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας- Δίπλωμα Α κατηγορίας- Από 24 ετών – απεριόριστα κυβικά

 Μηχανές και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15kW.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 4 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγειά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 21 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 10 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Δίπλωμα μοτοσικλέτας Α και αυτοκινήτου Β ταυτόχρονα

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ταυτόχρονα αφού βέβαια έχετε περάσει την  ηλικία των 18 ετών.

Στην περίπτωση αυτή έχετε τα εξής οφέλη:
– Δίνετε την ίδια ημέρα θεωρητικές εξετάσεις για αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.
– Το δίπλωμα εκτυπώνεται μία φορά και με τις δύο κατηγορίας γλιτώνοντας παράβολο αξίας 30 €.
Αφού επιτύχετε στις πρακτικές εξετάσεις στη μία κατηγορία, οι υποχρεωτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης στην άλλη κατηγορίας μειώνονται σε:

  • 18 από 25 για το δίπλωμα αυτοκινήτου και
  • 12 από 14 για το δίπλωμα μοτοσικλέτας

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τέσσερις (4) κατηγορίες μοτοσικλέτας:

ΑΜ, Α1 ή Α1 αυτόματη, Α2 ή Α2 αυτόματη και Α.

Η πρόσβαση σε μία κατηγορία μοτοσικλέτας εξαρτάται από την ηλικία του υποψήφιου.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 6 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγειά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 31 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 25+12 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)
ή 18+24 εάν εξεταστείτε πρώτα στο δίπλωμα μοτοσυκλέτας

 Εξετάσεις

Δίπλωμα μοτοσικλέτας (ΑΜ, Α1, Α2, Α) επέκταση από αυτοκίνητο

Αν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου, απαλλάσσεστε από τις ιατρικές εξετάσεις.
Ωστόσο ισχύει το όριο της ηλικίας ανάλογα την κατηγορία της μοτοσικλέτας που θέλετε να αποκτήσετε.
Η διαδικασία είναι η ίδια για όποια κατηγορία και να επιλέξετε να αποκτήσετε

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 6 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγειά ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 10 θεωρητικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών στο εγχειρίδιο μοτοσικλέτας σε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών.  (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 12 πρακτικά μαθήματα των σαράντα πέντε (45) λεπτών

 Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά