Δίπλωμα νταλίκας

Δίπλωμα νταλίκας Ε επέκταση από Γ (φορτηγό) με Π.Ε.Ι.

Η κατηγορία E (νταλίκα) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών. Απαιτείτε να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+ΠΕΙ (φορτηγό με ΠΕΙ).

Με την απόκτηση της κατηγορίας E, δικαιούστε να οδηγήσετε:

 Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 Διπλώματα φωτοτυπία

 2 φωτογραφίες διπλώματος

Ιατρικές εξετάσεις (αίματος, ακτινογραφία θώρακα)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πρακτικά: 8 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

ερώτηση για φορτηγό
Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά