Δίπλωμα φορτηγού

Δίπλωμα φορτηγού Γ με ΠΕΙ επέκταση από Β (αυτοκίνητο)

Η κατηγορία Γ+ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μπορεί να αποκτηθεί σε ηλικία 18 ετών.

Απαιτείται να κατέχεται άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Με την απόκτηση της κατηγορίας Γ+ΠΕΙ, δικαιούστε να οδηγήσετε:

 Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών Δ1 και Δ) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

 Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Για την εγγραφή σας ως υποψήφιος οδηγός, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Αιτήσεις επικυρωμένες (απο Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία)

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 Διπλώματα φωτοτυπία

 4 φωτογραφίες διπλώματος

 Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο

 Ιατρικές εξετάσεις (αίματος, ακτινογραφία θώρακα)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Θεωρητικά: 16 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Πρακτικά: 15 διδακτικές ώρες (45 λεπτά η κάθε ώρα)

 Εξετάσεις

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Ερώτηση για φορτηγό
Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά