Ειδική άδεια Ταξί (Ε.Δ.Χ.)

Δίπλωμα ταξί Σχολή οδηγών Κορυδαλλος

Αρχική έκδοση – Ειδική άδεια Ταξί

Προϋποθέσεις:

 Να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.

 Να μην υπηρετεί με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο.

 Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.

 Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποιήσει ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

 Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος,να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα.

 Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας τουλάχιστον Β΄

 Να μην έχει εις βάρος του καμία καταδικαστική απόφαση

Δικαιολογητικά

Αιτήσεις επικυρωμένες από Κ.Ε.Π. ή αστυνομία

 Πέντε (5) έγχρωμες φωτογραφίες

 Ταυτότητα φωτοτυπία

 Δίπλωμα φωτοτυπία

 Απολυτήριο Δημοτικού για όσους είναι γεννημένοι μέχρι και τις 2/4/1969 και Γυμνασίου  για όσους είναι γεννημένοι μετά τις 3/4/1969.
Για τους αλλοδαπούς χρειάζεται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22,τηλ.210-3680000, ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, τηλ. 2310459101)

 Πιστοποιητικά από γιατρούς (Παθολόγο -Οφθαλμίατρο- Ψυχίατρο) καθώς επίσης χρειάζεται να έχουν μαζί τους και το βιβλιάριο υγείας και 3 φωτογραφίες.

 Ποινικό μητρώου τύπου Β’ το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά