Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου

Αρχική έκδοση

Η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου είναι υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων ανω των 3,5 t που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1ης Μαΐου του 2006.Για την έκδοση κάρτας οδηγού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης C ή D κατηγορίας. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου εκδίδονται και για τις αντίστοιχες επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευών ταχογράφων . Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγών, επιχειρήσεων και συνεργείων. Για την ανανέωση κάρτας οδηγού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης C ή D κατηγορίας. Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ανανεώνουν και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευών ταχογράφων . Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία ανανέωσης.

Αντίγραφο κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Αντίγραφο κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγο απώλειας ή κλοπής. Σε αυτές τις περίπτωσης απαιτείται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο δήλωσης αστυνομικής αρχής. Ισχύει έως την ημερομηνία λήξεως της απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας .

Αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

Αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγω λανθασμένων στοιχείων ή δυσλειτουργίας. Ισχύει έως την ημερομηνία λήξεως της κάρτας αντικατάστασης.

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση ομαλής χρήσης ή ενέργειες σε περίπτωση λειτουργικής βλάβης συσκευών αναλογικών και ψηφιακών ταχογράφων, επίσης την εκπαίδευση ωραρίου εργασίας οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών φορτηγών και λεωφορείων συμπλήρωση βοηθητικών εγγραφών κτλ

Κάρτες ψηφιακού ταχογράφου

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1ης Μαΐου του 2006 πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή ψηφιακού ταχογράφου ή μετά τις 15 Ιουνίου 2019 με συσκευή ευφυή ταχογράφου (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).

Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρτας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία.

Αναλαμβάνουμε

 • Αρχική έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου (οδηγού – επιχειρήσεων – συνεργείων)
 • Ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 • Αντίγραφο κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγο απώλειας ή κλοπής
 • Αντικατάσταση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου λόγω λανθασμένων στοιχείων, φθοράς ή δυσλειτουργίας
 • Εκπαίδευση χρήσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 • Εκπαίδευση χρήσης δίσκου αναλογικού ταχογράφου
 • Εκπαίδευση ωραρίου εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών φορτηγών και λεωφορείων

Προϋποθέσεις αρχικής απόκτησης

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής
 • Ισχύουσα άδεια οδήγησης C ή D κατηγορίας
 • Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε αποθηκευτικό μέσο (CD – Flash Memory)
 • Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο (CD – Flash Memory).
 • Σε περίπτωση ανανέωσης απαιτείται επιπλέον
  φωτοαντίγραφο υφιστάμενης κάρτας
 • Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας απαιτείται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο δήλωσης αστυνομικής αρχής
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω λανθασμένων στοιχείων, φθοράς ή δυσλειτουργίας απαιτείται επιπλέον η υφιστάμενη κάρτα.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση των παράβολων για εσάς, χωρίς επιπλέον χρέωση.

 

Έχετε κάποια ερώτηση;

  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά